Lannebo Fastighetsfond Select

En fokuserad aktiefond med större möjligheter

En fond
som sticker ut från mängden

Möjlighet att ta korta positioner

Månadshandlad fond

Förvaltarna har möjlighet att ta korta positioner (180/80) och kan på så sätt förstärka sin avkastning gentemot genomsnittet.

Fonden handlas månadsvis vilket gör att förvaltarna behöver lägga mindre fokus på dagliga in- och utflöden i fonden. 

Lannebo Fastighetsfond Select är en specialfond (AIF) det innebär att fondens förvaltare har större handlingsutrymme än i en traditionell aktiefond (UCITS). Lägsta insättning är 100 000 SEK. 

Onoterade innehav

Koncentrerad portfölj

Fonden kan placera upp till 20 procent av kapitalet i onoterade aktier, till exempel i bolag som är på väg mot en börsnotering.

I en specialfond (AIF) har förvaltarna möjligheten att ha en mer koncentrerad portfölj jämfört med en traditionell aktiefond (UCITS).

Topprankad duo

Fondens förvaltare Tobias Kaj och Philip Hallberg är två av Sveriges högst rankade fastighetsanalytiker med över 25 års samlad erfarenhet.   

Ansvarsfullt ägande

Grunden i Lannebos investeringsfilosofi är självständighet, långsiktighet och riskmedvetenhet. Vi arbetar aktivt för att skapa hållbar avkastning för dig som sparare.

Fast avgift på 1 procent

Lannebo Fastighetsfond Select har en fast förvaltningsavgift på 1 procent, samt en rörlig avgift på 20 procent på avkastning över jämförelseindex.  

FAKTA

Allt du behöver veta om Lannebo Fastighetsfond Select

Lannebo Fastighetsfond

Lannebo - ett fondbolag att lita på

Lannebo - ett fondbolag att lita på

Lannebo och bolagets grundare har varit drivande i framväxten av det svenska fondsparandet - från Allemansfonder till ISK.
Vi är ett svenskt fondbolag under tillsyn av Finansinspektionen och har i över 20 år tillhandahållit fondsparande till privatpersoner, företag och institutioner. Våra fonder finns hos de flesta stora nätmäklare, banker, pensionsbolag och försäkringsbolag. 

VAR MED FRÅN STARTEN

Frågor?
Ring oss gärna!

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.